Den Uppsalapolis som åtalades under tisdagen för att ha planerat att skjuta ihjäl en kollega hade hämtat ut sitt tjänstevapen när han var ledig.

Enligt polisens egna regler ska vapnet hållas inlåst i polismyndighetens lokaler när innehavaren inte är i tjänst. I det aktuella fallet ska alltså den åtalade polismannen ha brutit mot bestämmelserna.

Det görs dock inga särskilda kontroller om en polis kommer till polishuset på sin fritid och tar med sig vapnet därifrån. Inte heller finns det några tekniska spärrar i form av lås eller annat om en polis agerar på det sättet.

– En polis får inte bära runt på sitt vapen utanför tjänstetid. Men rent praktiskt är det möjligt att lösa ut det från vapenkasunen när personen är ledig, bekräftar Uppsalapolisens presstalesperson Lisa Sannervik.

Det som krävs är ett inpasseringskort och en nyckel till det individuella skåp där vapnet förvaras.

I vissa fall får dock poliser bära med sig vapen under ledigheten, till exempel om personen ska resa till en annan ort för att arbeta där.

Den polis som nu misstänks för förberedelse till mord är avstängd tills vidare och har fråntagits sitt vapen. Polisens personalansvarsnämnd ska yttra sig om de sanktioner mannen kan drabbas av vid en fällande dom i brottmålet.