I januari inledde Uppsalapolisen en förundersökning mot All-Bevakning som patrullerar centrala Uppsala på uppdrag av Uppsala kommun. Vad brottsmisstankarna gällde avslöjade dock inte polisen.

Att utredningen startade berodde bland annat på uppgifter i UNT från flera ordningsvakter som arbetat åt företaget. Vakterna hävdade att de på uppmaning av företagsledningen uppmanats att trixa med tidrapporteringen för att öka intäkterna.

Påståendena tillbakavisades av företagets ledning som menade att det hela var ett missförstånd.

Artikelbild

| Förundersökningen mot All-Bevakning har lagts ner, uppger Russell Morley vid Uppsalapolisens bedrägerienhet.

Russell Morley, chef för Uppsalapolisens bedrägerienhet, säger nu att polisen efter en genomgång av materialet kommit fram till att brott inte går att styrka.

– I och med det har förundersökningen lagts ner, uppger Russell Morley.

Micael Larsson som äger All-Bevakning säger till tidningen att anklagelserna var grundlösa. I övrigt vill han inte kommentera saken.

Ordningsvakter från All-Bevakning anlitas av Uppsala kommun för att öka tryggheten i centrum och avlasta polisen. I fjol betalade kommunen cirka 5 miljoner kronor till företaget för uppdraget.

I och med att brottsutredningen mot All-Bevakning startades sade Uppsala kommun upp avtalet.

Vakterna från All-Bevakning fortsätter dock sitt arbete i centrala Uppsala åtminstone till i höst då kommunen genomför en ny upphandling.

Kommunen har tidigare förklarat att All-Bevakning kan delta i den kommande upphandlingen om polisutredningen läggs ner, vilket nu alltså blivit fallet.

I tidigare artiklar har ordningsvakter inom All-Bevakning vittnat om flera missförhållanden. Det handlar bland annat om att de upprepade gånger fått för lite lön, övertidsersättning och annat.

En anställd uppgav att han hade arbetat över 1 000 timmar obekväm arbetstid utan ob-ersättning men inte protesterat av rädsla för att gå miste om uppdrag.

Under tre år hade All-Bevakning lämnat felaktiga löneuppgifter till Fora som administrerar avtalspensioner. Den inrapporterade lönesumman för personalen var 5 miljoner kronor för låg. Av det beloppet skulle sedan 225 000 kronor avsättas till pensioner.

En vakt ska ha blivit förflyttad sedan han sagt i UNT att det var för riskabelt att arbeta i Gottsunda. Han ska även ha hotats med avsked om han uttalade sig i media igen.

Micael Larsson har uppgett att de felaktiga löneuppgifterna hade inrapporterats till Fora av misstag, något som dock senare har rättats till.

I övrigt har han tillbakavisat kritiken och sagt bland annat att de anställda själva gjort fel när de inkommit med sina tidrapporteringar.