Under fredagen kommer människor världen över att samlas och demonstrera till förmån för klimatet. Hos rörelsen som ligger bakom, Global Strike For Future, har planerade protester i över hundra länder registrerats. Invånare i tusentals städer kommer att ge sig ut för att kräva en mer progressiv klimatpolitik. En av alla deltagande städer är Uppsala. Här utökas den ordinarie klimatstrejken som brukar börja klockan 15 varje fredag. Denna fredag inleds protesterna på Forumtorget redan klockan 12. För stadens strejklystna skolelever kan det dock medföra vissa komplikationer att delta i aktionen. Flera rektorer räknar frånvaron som ogiltig.

– Det är behjärtansvärt att ungdomar bryr sig om viktiga frågor. Men frånvaro är ändå frånvaro, säger Johan Furenborn, rektor på Linnégymnasiet.

Och om man lämnar in en ledighetsansökan?

– Jag har inte fått in några sådana men får jag det så får jag ta ställning då.

På Kunskapsskolan, som har elever från årskurs fyra till nio, skulle sådana ledighetsansökningar beviljas.

– Om en förälder skulle ansöka om ledighet för sitt barn skulle barnet få ledigt, säger Kerstin Larsson som är rektorn på skolan.

Hon har likt Johan Furenborn dock inte fått in någon sådan ansökan.

– Men själva grejen med en strejk kanske är att de inte säger till mig att de ska gå, säger hon.

Henrik Ljungblom är rektor på Nannaskolan som har elever från årskurs sex till nio. Han har haft en diskussion med skolans lärare om klimatstrejken och fått veta att eleverna diskuterat strejken med varandra.

– Och så såg jag några plakat här på skolgården. Jag utgår från att det är elever som satt upp dem, säger han.

Han berättar att strejken gett upphov till diskussioner på SO-lektionerna. Där har det pratats om att stå upp för det man tycker är rätt och att det kan få konsekvenser.

De elever som väljer att gå kommer att få ogiltig frånvaro och skolan kommer att kontakta deras föräldrar.

– Sedan får föräldrarna bestämma hur mycket skäll de ska få och fortsätta diskussionen hemma, säger han.

Henrik Ljungblom vill göra skillnad på sig själv som privatperson och sin roll som rektor.

– Jag som individ tycker det är viktigt att värna om klimatet. Jag vill dock inte utnyttja min position som rektor. Det finns en vits i att skolan inte går ut och uppmanar till strejk.