Obehandlat kött som säljs som hundmat innehåller mycket bakterier visar en ny svensk undersökning som gjorts vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Den köttråvara som man kan hitta i foderbutikernas frysdiskar består av slaktbiprodukter. De har inte behandlats för att minska de sjukdomsframkallande mikroorganismer. Dessa bakterier är dock ofarliga för hundar.

SLU-forskarna har analyserat frysta prover från 60 förpackningar som producerats i Sverige, Norge, Finland, Tyskland eller Storbritannien av 10 olika tillverkare. I samtliga prover hittades bakterier från familjen Enterobacteriaceae - en grupp som främst förekommer i mag-tarm-kanalen hos djur och människor. I 31 av proverna var halterna högre än gränsvärdet enligt EU:s föreskrifter.

– Det är ett mått på råvarans hygieniska kvalitet, säger Ingrid Hansson, universitetslektor, SLU.

I studien undersöktes även andra bakterier som är kända för att orsaka sjukdom. Forskarna upptäckte till exempel salmonella- och campylobacter-arter.

– Det visar hur viktigt det är med god hygien om man utfordrar sina hundar med råa köttdetaljer, säger Ingrid Hansson.

Branschföreningen Svenska färskfoder har reagerat på SLU:s forskning om att det kan vara riskfyllt att ge hunden rått kött. Branschföreningen påpekar att de regelbundet gör bakterietester och skriver "Oprocessat rått kött kan innehålla bakterier i olika mängd. Därför ska färskfoder hanteras på precis samma sätt som man hanterar färsk kyckling när vi tillagar den till oss själva." Föreningen Svenska färskfoder uppmanar djurägarna att tvätta händerna med varmt vatten, använda en bra tvål eller diskmedel, förvara hundmaten i försluten behållare med lock i kyl och frys. Det handlar alltså om vanlig god livsmedelshygien, skriver branschföreningen.