Nyligen berättade tidningen om de nya insatser som är på gång i Gottsunda i form av bland annat ett kommunalt utbildnings- och jobbcenter samt en särskild polisgrupp som ska arbeta för ökad trygghet i området.

LÄS MER: Gottsunda får en egen polisgrupp

Även tidigare har det funnits särskilda områdespoliser i Gottsunda. De har dock inte kunnat ägna all sin tid åt Gottsunda utan även haft ansvar för andra bostadsområden i Uppsala och dessutom fått rycka in på ytterligare uppdrag när det saknats folk.

I och med den satsning som sjösattes förra veckan har det inrättats en fast styrka med poliser som är mer knutna till Gottsunda än hittills.

Tanken är att de poliser som ingår i den så kallade Gottsundagruppen ska synas mycket i stadsdelen och bli kända ansikten för de boende.

– Folk i Gottsunda ska känna att det är lätt att ta kontakt med de nya områdespoliserna och vi kommer att arbeta mycket med att skapa kontakter, säger Martin Gunér vid Uppsalapolisen som leder Gottsundagruppen.

Han menar att det är viktigt för poliserna att även lära känna de personer i området som sysslar med brott.

– Det kan öka våra möjligheter att till exempel påverka ungdomar som vill lämna kriminaliteten.

På grund av bristande resurser kommer områdespoliserna inte att vara i Gottsunda varje dag. Målet är enligt Martin Gunér att de ska finnas där tre-fyra dagar i veckan.

Fokus för Gottsundagruppen ska ligga på brottsförebyggande arbete. Vid sidan av kontaktskapande handlar det bland annat om ökad synlighet av uniformerade poliser och breddat samarbete med skola, socialtjänst, fastighetsägare och andra aktörer.

Hur många poliser som ska ingå i gruppen är inte offentligt.

Något poliskontor i Gottsunda blir det inte, i alla fall inte än på ett tag. Det finns sådana planer inom polisen men hittills kommer det att stanna vid en mobil station i form av en buss.

Hur ofta polisbussen kommer att stå uppställd i området är ännu inte klart men enligt Martin Gunér är förhoppningen att den ska få en fast tid varje vecka.

Polismyndigheten har klassat Gottsunda som ett av Sveriges 23 så kallat särskilt utsatta områden. Det handlar om områden som har särskilt stora problem med kriminalitet.

För att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten i Gottsunda monterade polisen i december upp 15 övervakningskameror på olika platser i stadsdelen.