(Hundarna på bilderna har inget med artikeln att göra)

Länsstyrelsen får regelbundet in anmälningar från förtvivlade hundägare som köpt en valp som sedan visat sig vara sjuk. Säljarna befinner sig i Uppsala och annonserar via Blocket. Det förekommer fall där valpar avlivas eller dör kort efter att de kommit till sina nya hem. Hundarna kommer från Sydeuropa och är ofta lagligt införda i Sverige. De har alla papper som krävs och den obligatoriska besiktningen och rabiesvaccinationen ser ut att vara utförd.

– Det svåra är att dokumentationen ser ut att vara i sin ordning, trots att den kanske inte är det. Det är svårt att kontrollera om den är korrekt, säger Nina Konstenius, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Artikelbild

| Hundarna på bilden har inget med artikeln att göra. Det är ofta de för dagen populära hundraserna som importeras och säljs något billigare än en svensk hund.

För att en hund ska kunna tillgodogöra sig rabiesvaccin måste den vara minst 12 veckor gammal. Därefter får den inte transporteras innan ytterligare 21 dagar har gått, vilket innebär att hunden i teorin bör vara 15 veckor innan den kommer in i Sverige. I praktiken kan det dock se annorlunda ut, då det är svårt att kontrollera exakt hur gammal hunden är.

– Ibland kan vi misstänka att en valp är född senare än vad som uppgetts i EU-passet, men det är inget vi kan bevisa. Om så är fallet har de heller inte fått någon rabiesspruta, säger Nina Konstenius.

I en norsk studie, där Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) deltog som analyserande laboratorium, visade det sig att en femtedel av importerade hundar till Norge från bland annat Ungern och Rumänien helt saknade rabiesskydd. Knappt hälften av hundarna hade ett fullgott skydd.

– Det otäcka är att du som köpare verkligen kan handla i god tro. Kan man inte lita på dokumentationen blir det svårt, säger Lotta Gunnarsson, tillförordnad statsveterinär på SVA.

Artikelbild

| Hundarna på bilden har inget med artikeln att göra. Importerade valpar ska vara vaccinerade mot rabies, och får tas in i landet först vid 15 veckors ålder.

Det är inte bara rabiessmitta som de importerade hundarna kan föra med sig. Många sjukdomar som tidigare inte funnits i Sverige har kommit med djur som tagits in utifrån. Giardia är ett exempel. Det är en parasitsjukdom som är vanlig utomlands, men även förekommer i Sverige. Parasiten gör att hundarna bland annat får diarré och dåligt immunförsvar, vilket kan leda till följdsjukdomar.

– Vi har märkt att det är vanligt förekommande att hundarna som importerats från Sydeuropa är smittade med exempelvis giardia, säger Nina Konstenius.

Artikelbild

| Kajsa Gustavsson, länsveterinär på Länsstyrelsen Uppsala.

Länsstyrelsen har ett pågående ärende med flera importerade hundar som visade sig ha både giardia och spolmask vid leverans. Minst en av hundarna var så dålig att den fick avlivas, drygt tre veckor efter att den lämnats över till sin nya familj.

Länsveterinär Kajsa Gustavsson, på länsstyrelsen, ser stora problem i att människor köper hundar som de inte vet var de kommer ifrån.

Artikelbild

| Hundarna på bilden har inget med artikeln att göra. Ofta är det småhundar som importeras till Sverige. Här är Emelie Johansson på Uppsala Hunddagis på promenad. Hon berättar att de inte har haft några problem med sjukdomar som kommit med importerade hundar och att de har hårda krav på ålder och vaccinationer innan en hund får börja där.

– Förutom att hundarna kan föra med sig sjukdomar in i landet kan de komma från valpfabriker, vilket ur djurskyddssynpunkt är helt förkastliga anläggningar. Många tror att man räddar hundarna genom att köpa dem, säger hon.

Kajsa Gustavsson menar att det är efterfrågan som styr marknaden och om folk slutade köpa importhundar skulle problemet försvinna.

Hundarna säljs ofta via Blocket, trots att annonsering av importerade hundar inte är tillåtet. Därför står det inte varifrån hunden kommer – ett varningstecken är dock att valpen har ett EU-pass och saknar stamtavla. Valparna det handlar om är oftast de för dagen mest populära raserna, till största delen småhundar.

– Folk tjänar hur mycket pengar som helst på det här, men utan någon större risk för straff. De som sysslat med knark tidigare går över till hundar och cigaretter istället. Det handlar om stora pengar, men väldigt låga straff, säger Kajsa Gustavsson.