Modulerna som inrymmer Polacksbackens skola har tidigare använts som förskola. Den nya grundskolan startade med en förskoleklass förra hösten, och fylls på med ytterligare en förskoleklass för varje år som går. Tanken har hela tiden varit att Polacksbackens skola ska flyttas över till Rosendals skola när den är färdig.

Men redan när Polacksbackens skola tog emot sina första elever var det känt att Rosendals skola inte kommer att vara färdig i tid.

Bygglovet för Polacksbackens skola är tillfälligt. Det har förlängts flera gånger sedan det började gälla första gången i januari 2006. Men 2021 är det stopp. Enligt plan- och bygglagen får ett tillfälligt bygglov bara förlängas i totalt 15 år.

Att ge ett permanent bygglov för modulerna går inte heller eftersom detaljplanen anger att det ska vara ett naturområde.

Men Barbara Kowalska, områdeschef för det skolområde där Polacksbackens skola ingår, räknar ändå med att eleverna kan gå kvar på samma plats tills den nya skolan i Rosendal är klar.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att eleverna inte ska behöva flytta innan skolan i Rosendal är färdig.

Hur ska det gå till, bygglovet kan inte förlängas efter 2021?

– Det har förlängts förut.

Finns det någon reservplan om det inte går?

– Om det visar sig att det kommer att behövas en reservplan kommer vi att ta fram en sådan. Vårt främsta mål är att skolan ska kunna vara kvar i lokalerna, säger Barbara Kowalska.

UNT har ställt frågor till flera personer på kommunen om varför det inte finns någon färdig plan, trots att tidsgränsen var känd redan när skolan startade, men inte fått något svar.

– Vi jobbar med frågan just nu och det finns inget konkret att berätta, säger Jesper Djupström, lokalstrateg på utbildningsförvaltningen.

De flesta eleverna på Polacksbackens skola bor i Industristaden. Många av de föräldrarna väntar i sin tur på att den nya skolan på busstomten i Industristaden ska bli färdig. Den skolan ligger dock ännu senare i kommunens planering än skolan i Rosendal.

De föräldrar som UNT talat med är nöjda med hur skolan fungerar. Men det finns kritiska röster mot bristerna i den kommunala planeringen.

– Jag känner mig lurad. Vi har fått direkt vilseledande information när man inte har berättat den här biten om att det blir ett glapp innan Rosendals skola är färdig. Det här hade jag velat veta före skolvalet, och det hade påverkat hur vi hade valt, säger en förälder som vill vara anonym.

LÄS MER: Kåboföräldrar missar Bergaskolan

LÄS MER: Central skola försenas ytterligare