190 elever och officerare från försvarshögskolor i elva länder som Sydkorea, Storbritannien, Brasilien, USA och Tyskland övar nu insatsledning vid Uppsala garnison, vid den årliga övningen CJSE.

I övningen leds flygstridskrafterna i en tänkt multinationell FN-insats i det fiktiva landet Bogaland. Inga flygningar genomförs på riktigt, utan allt är simulerat.

Det här är åttonde året som övningen genomförs. Övningarna görs i cykler om fyra år, där de byggs på varje år för att avslutas med storövningen Viking som hölls i Uppsala i fjol. I år är första året i cykeln.

– I spelet är vi nu 46 dagar in i insatsen i Bogaland, när allt är väldigt nytt, rörigt, stökigt. Vid övningen om fyra år kommer vi vara framme runt dag 180, när insatsen har pågått länge och läget är helt annorlunda, med mycket civilmilitära insatser, säger Mats Gyllander, kommunikationschef vid Luftstridsskolan i Uppsala.

Det fiktiva landet Bogaland har använts i övningen sedan starten. I spelet är landet ett oroligt land som sedan självständigheten på 1960-talet har kantats av konflikter och inbördeskrig. För att komma tillrätta med konflikterna har den Natoledda koalitionen "Bogaland Force" fått FN:s mandat att lösa problemen, med insatser i luften, på land och till sjöss. Övningar hålls samtidigt i Enköping och Karlskrona, för de övriga försvarsgrenarna.

Bakgrunden till CJSE finns i tidigare gemensamma Natoledda FN-insatser, inte minst den på Balkan under 90-talet.

– Flera av länderna är inte Natoländer, däribland Sverige. Det här sker inom ramen för det partnerskap för fred vi har med Nato, säger Mats Gyllander.

Övningen avslutas den 11 april.

– Allt har gått väldigt bra hittills. Deltagarna är väl förbereda och vi har kunnat komma i gång med spelet på bästa sätt, säger Mats Gyllander.