På fredagseftermiddagen kom Skogsstyrelsen rapport som visar att stormen Alfrida fällde minst 500 000 skogskubikmeter träd. Den bedömningen görs efter att ha inventerat skogen kring Uppsala, Stockholm och Gotland tidigare i veckan.

– Vår bedömning är att minst 500 000 skogskubikmeter fälldes av stormen Alfrida och att de största skadorna är i Stockholms län och då framförallt i Norrtälje kommun, säger Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

I Uppsala län har stormen fällt träd nära kusten. Inåt land har inga synliga skador upptäckts på skogen.

– Vi har kört bil på skogsvägar och inte kunnat se några större skador i Uppsala län. Det som noterats är i fläckvisa områden söder om Östhammar och Österbybruk. Det handlar främst om enstaka fallna träd, framförallt längs hyggeskanter och i nygallrade skogar, både tall och gran, säger Hans Källmyr.

Hans bedömning är att virkespriserna inte kommer att påverkas i någon större omfattning. Totalt sett bedömer Skogsstyrelsen att skadorna inte är så stora jämfört med andra stormar som till exempel Gudrun 2005 och Per 2007.

Men i stormens kölvatten finns det fortfarande risk för nedfallna träd och är man ute i skog och mark bör man vidta försiktighet.

– Du kan gå ut i skogen men du bör vara medveten om riskerna, inte gå för nära träd som ligger böjda, till exempel, säger Hans Källsmyr.