En formulering som tidigare fanns på kommunens webbplats angav att det lönar sig att ansöka före den tidsgräns på fyra månader som anges i skollagen, vilket skulle ge ytterligare ett urvalskriterium till förskolorna.

LÄS MER: Olaglig modell för förskoleplacering

Men efter att UNT börjat ställa frågor om detta har hemsidan uppdaterats. Texten där det stod att det var större chans att få den förskola man vill om man söker tidigt är nu borttagen.

Artikelbild

| Omar Hijazi, chef för antagningsenheten.

När barnen placeras vid förskolorna ska det inte spela någon roll hur tidigt man har ansökt om plats, bara man gjort det inom de fyra månader som lagen stipulerar. Kommunala och fristående förskolor behandlas också lika vid placeringen till förskolan.

Det finns dock vissa förskolor som enligt särskilda avtal har undantag från kommunens urvalsregler. Två av dem är Diamanten och Liten Lär. Eftersom dessa förskolor jobbar med barnen i sammanhållna åldersgrupper tar de bara in yngre barn när de äldre barnen börjar skolan. Information om de här undantagen saknas dock på kommunens webbsida.

Gränsen på fyra månader går ut sista april för barn som ska börja förskolan senast sista augusti. Men enligt Omar Hijazi, chef för antagningsenheten, ska de tidiga placeringarna inte putt ut några familjer som sökt förskoleplats senare.

Hur kan ni redan i februari veta vilka förskolor som blir fulla och inte i augusti?

– Vi vet när ansökningarna kommer in att det i vissa områden varit gott om plats under lång tid. Men vi ser alltid till att ha platser kvar, säger Omar Hijazi.

Bland de förskolor som placerar tidigt finns flera i Luthagen och centrala staden där det är hårt tryck på platserna.

– De barn som placeras på dessa ligger högt upp enligt antagningskriterierna. Men det finns ingen garanti att man får plats på en viss specifik förskola. Alla föräldrar kan ange fyra alternativ. Och det är de fyra alternativen vi försöker tillgodose vid placeringen, säger Omar Hijazi.

Vid årets antagning var det 427 barn som ska början förskolan i augusti som placerades redan före sista mars. Det motsvarar 20 procent av det totala antalet.

johan.heimer@unt.se