En redan mycket ansträngd myndighet fick på tisdagen beskedet att den behöver vara beredda på ytterligare ett resurskrävande ärende: anklagelserna mot tidigare Knutbypastorer om sexuellt utnyttjande, misshandel och utnyttjade av beroendeställning.

Lagmannen och tillika domstolschefen Catarina Barketorp har ingen insyn i utredningen och vet inte alls vad målet kan komma att innebära. Men hon har börjat förebereda sig i tanken.

– En spekulation är ju att det här inte är något dussinmål eftersom åklagaren väljer att kalla till presskonferens. Det brukar de inte göra. Och ett ärende med tre åtalade kommer att ta tid och innebära flera förhandlingsdagar för oss, kan man gissa, säger hon.

Artikelbild

| En man i 20-årsåldern åtalas för att olovligen ha tankat sin egen bil för 28 587 kronor vid 42 olika tillfällen. Tankningarna ska ha betalats med ett kreditkort han fått från det företaget där han var anställd.

Enligt henne har året redan varit extremt för tingsrättspersonalen i Uppsala med många stora och tidskrävande ärenden som det omskrivna Casinomålet, uppmärksammade fall av människohandel och våldtäkt, och stora ekobrottsmål. Antalet dagar i förhandling är rekordhögt hittills i år.

– Nä, nu får det räcka. Så var min spontana tanke när jag nu hörde om Knutbyåtalet. Men vi kan inte säga nej och kommer att kunna hantera det här också. Men annat kan få vänta, säger Catarina Barketorp.

När salar och personal inte räcker till så växer kön av ärenden och prioriteringar måste göras.

– Det är förstås inte bra, men den kortsiktiga lösningen blir att skjuta på det som går, som tvisteärenden, säger Catarina Barketorp.

Bredvid Knutbymålet är ett annat än mer krävande ärende under uppsegling: våldtäktsanklagelserna mot Wikileaksgrundaren Julian Assange. Åklagaren har sagt att Julian Assange ska häktas i sin frånvaro, en förhandling som då kommer att hållas vid Uppsala tingsrätt eftersom det misstänkta brottet ska vara begånget i Enköping.

Catarina Barketorp har redan noterat att beskedet i veckan om att utredningen återupptas blev en världsnyhet.

– Vi skulle få ett massmedialt tryck här som helt saknar motstycke i historien. Vi försöker förbereda oss så att vi ligger steget före, säger hon.

LÄS MER: Misstanken gäller våldtäkt i Enköping

Att det just i år redan blivit extremt många dagar i förhandling med stora mål skulle kunna ha sin förklaring i framgångar för polis och åklagare, som i sin tur skulle kunna förklaras av ökade resurser. Någon sådan förstärkning har inte domstolsväsendet fått. En skevhet i rättssystemet, menar Catarina Barketorp.

– Vi måste få mer pengar för att hålla nere väntetiderna, i själva verket får vi mindre anslag i år.

Om Knutbymålet visar sig handla om minderåriga kommer ärendet att hanteras skyndsamt och ställa andra ärenden på vänt. Men handlar det om vuxna hamnar det i kön.

– Och den är lång, säger Catarina Barketorp.