Studien visar att församlingen som kallades Knutby Filadelfia hade flera kluster av medlemskap. Från den allra innersta kärnan, de tolv medlemmar som stod närmast den karisamtiska ledaren, via mellanskiftet och ut till de yttersta, minst engagerade, medlemmarna.

En av de främsta ledarna Åsa Waldau som är känd genom Knutbydramat och som även var barnbarn till en av pingströrelsens tidigare ledande figurer i Sverige, ansågs av församlingen vara Kristi brud.

­– Hos alla medlemmar har kunskapen om Kristi brud skiftat, säger Sanja Nilsson, doktorand vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Studien visar att en radikal omstrukturering i församlingen skedde när Åsa Waldau och dåvarande pastor Urban Fält hastigt fick lämna Knutby på församlingens uppmaning i slutet av 2016. I avhandlingen redogör Sanja Nilsson för uppbrottet, dess orsaker och konsekvenser för medlemmarna. I takt med att församlingen föll samman och medlemmar började flytta ifrån Knutby ändrades de flestas syn på hur uppväxtvillkoren för barnen egentligen sett ut.

– De tidigare idealiserade beskrivningarna av ledare, föräldrar och av vänskapen mellan ungdomarna i ungdomsgruppen gav vika för en annan bild av hur barndomen i församlingen varit. Nu uppfattades de tidigare ledarna som auktoritära och falska, säger Sanja Nilsson.

LÄS MER: "Kristi brud" tvingas bort från Knutby

LÄS MER: Vittnen i rätten: Kristi brud toppstyrde församlingen