För första gången sedan 1980-talet justerar kommunen sin indelning av stadsdelar inom Uppsala tätort. Det är innebörden i ett förslag som kommunfullmäktige ska besluta om den 23 april.

– Det finns ett stort behov av klargörande av stadsdelars namn och gränser i Uppsala. Det gäller internt inom kommunen, men också för allmänheten, mäklare och media. Stadsdelarnas namn har dessutom en viktig kulturhistorisk dimension och bidrar till orientering och identitet i staden, säger Åsa Nilsson Bjervner, stabschef på Uppsala kommun i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Läs mer om den nya stadsindelningen

Förslaget innebär att elva nya stadsdelar ser dagens ljus, däribland Rosendal, Bärby hage, Slavsta, Bäckslösa och Kapellgärdet.

De andra stadsdelarna är Höganäs och Slottet inklusive sjukhuset.

En del av Kungsängen söder om Kungsängsleden och en del av Danmarksbygden väster om riksväg 255 bildar nu också Uppsala kungsäng. Gamla-Södra Gottsunda styckas av från Gottsunda och Uppsävja-Bergsbrunna bryts ut från Sävja.

Flera stadsdelar får dessutom förändrade och utökade gränser. Gamla Uppsala blir till exempel större och Librobäck och Husbyborg slås samman. En annan nyhet är att Herrhagen inkluderas i Stenhagen och Polacksbacken inkluderar nu även Studenternas idrottsplats.