Hannes Vidmark som är avdelningschef för ekologisk hållbarhet vid Uppsala kommun har skrivit ett PM om konsekvenserna av värmen. Där lyfts blanda annat frågan om kommunen ska köpa in kött från svenska slakterier och frysa in för att användas i kommunens kök i höst.

– Vi har fått en muntlig förfrågan från bland annat LRF om kommunen kan tänka sig att köpa kött från slakterierna som har svårt att lagra allt kött nu när fler bönder slaktar sina djur på grund av torkan och värmen, säger Hannes Vidmark.

Idén att frysa in köttet är kommunens egen.

– Det är det enda sättet för att oss att göra inköp i större skala. Många av våra verksamheter, som skolorna, är stängda under sommaren. Men inga beslut är tagna.

Politikerna ska ta ställning till köttfrågan vid ett extrainsatt möte i kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av att värmen väntas fortsätta de närmaste veckorna. Men mötet kommer inte bara att handla om kött.

– I och med att värmen väntas fortsätta så är det viktigt att våra beslutsfattare är informerade om hur läget ser ut i allmänhet. Det är också viktigt att vi ligger före med planering och information om läget skulle förvärras, säger Hannes Vidmark.

Kommunen har också beslutat att ge varje chef befogenhet att flytta delar av verksamheten inomhus om temperaturen blir för hög under delar av dagen eller hela dagen. Dessutom lättar kommunen på klädkoden för vissa yrkesgrupper. Det är främst anställda inom vård och omsorg som ska kunna arbeta i lättare klädsel om temperaturen blir för påfrestande. Enligt Yvonne Jonsson, tf chef för bland annat särskilda boenden och hemvård, innebär det att anställda kan byta ut den varma så kallade bussarong som bärs på överkroppen mot egen lättare och luftigare klädsel.

– Det får ske under förutsättning att den anställda tvättar och sköter de privata kläderna på samma sätt som arbetskläderna sköts när man rör sig mellan olika vårdtagare. Finns det infektionsrisk så använder vi skyddskläder och skyddshandskar som vanligt, säger hon.