UNT har i flera artiklar berättat att det går att få försörjningsstöd till hyran trots att man bor svart. Uppsalahem och socialsekreterare har kritiserat systemet hårt. De menar att detta bidrar till att den svarta marknaden växer samtidigt som skattepengar riskerar att gå till kriminella som säljer svarta kontrakt och tar ut överhyror.

Efter artiklarna kallade kommunalrådet Mohamad Hassan (L), ordförande för arbetsmarknadsnämnden, i maj till möte med socialtjänsten, Uppsalahem samt jurister.

Följden blev att kommunens tjänstemän fick uppdraget att föreslå åtgärder för att stoppa dessa bidrag.

Enligt ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen tar nu kommunen "krafttag mot svarta hyreskontrakt". En av åtgärderna är att fördjupa samarbetet med stora fastighetsägare.

– På det här sättet tar Uppsala kommun sitt ansvar för att uppnå det konkreta målet ”nolltolerans mot svarta hyreskontrakt” som ingår i polisens och kommunens gemensamma satsning för att motverka grov och organiserad brottslighet, säger Mohamad Hassan i pressmeddelandet.

Åtgärden innebär bland annat att säkerställa att "rutiner följs och att tillgängliga verktyg används vid varje ansökan om försörjningsstöd". Kommunen skriver också att klienter kommer att informeras om vad som avses med en godkänd andrahandsuthyrning och hyreskontraktens giltighet kommer att kontrolleras.

– Vårt samarbete med hyresvärdarna är en förutsättning för att motverka svartkontrakt på andrahandsmarknaden. På så sätt bidrar vi till hållbara och mer långsiktiga boendelösningar, säger Ida Bylund Lindman, avdelningschef socialtjänst – ekonomiskt bistånd vid Uppsala kommun, i pressmeddelandet.

LÄS MER: Inget stopp för bidrag till svarta hyror

LÄS MER: Socialsekreterare tar strid mot svarta kontrakt