Lennart Stjernlöf är driftsledare på Uppsalas återvinningscentraler, ÅVC. Han tycker att Uppsalaborna är bra på att sortera sitt avfall rätt.

– På en skala på 1-10 skulle jag säga att Uppsalaborna ligger på en 8. Folk är generellt bra på att sortera, men det finns utrymme för förbättring.

Vad behöver Uppsalaborna bli bättre på?

Artikelbild

| Kan återvinnas. Många sorters avfall kan återanvändas, annat blir till biogas.

– Vi gör stickprover som visar att många lämnar alltför mycket osorterat avfall i containern för brännbart. Folk behöver bli ännu bättre på att redan hemma sortera sitt avfall. Då ökar chanserna att avfallet hamnar i rätt container hos oss också på återvinningscentralerna.

Lennart Stjernlöf säger att många har bråttom, är bekväma av sig och har brist på utrymme hemma.

– Har du ett bra system för din källsortering ska det inte bli mycket över att kasta i brännbartcontainern.

Är folk slarvigare efter julledigheten när man samlat på sig mycket skräp?

Artikelbild

| Resurseffektivt. Genom att källsortera rätt blir vi mer resurseffektiva och kan återanvända saker på ett bra sätt, vilket både vi och miljön tjänar på.

– Nej inte alls. I mellandagarna när folk är lediga är det många som kommer till stans återvinningscentraler. Då lämnas mest kartonger och andra förpackningar som blivit över efter julen. Visst finns det en och annan som inte har koll, men det är inte specifikt för den här tiden på året. Vi arbetar med att söka upp kunderna på plats och visa dem hur de sorterar rätt.

Linda Hallenberg är marknads- och kommunikationschef på Uppsala Vatten och Avfall AB.

Artikelbild

| Kö. Efter storhelger och när många är lediga kan det vara mycket folk på återviningscentralerna.

Hon berättar om vinsterna med att källsortera.

-Om vi sorterar rätt blir vi mer resurseffektiva och kan återanvända saker på ett bra sätt, vilket både vi och miljön tjänar på. Matavfall som samlas in i Uppsala gör vi till exempel biogas av - ett fossilfritt bränsle som många av UL:s bussar kör på. Och genom att sortera ut papper och förpackningar som återvinns till nytt papper, spar vi på naturresurser. Pappersfiber kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.

Linda Hallenberg berättar att återvinningscentralerna i stan numera tar emot textilier som är smutsiga och trasiga.

- Du kan lämna dina gamla kläder på våra återvinningscentraler utan att själv behöva sortera ut eller fundera över vad som kan tänkas återanvändas och återvinnas. Vi har ett samarbete där textilier och kläder som går att återanvända tas omhand och går vidare till en organisation som säljer dem begagnade.