– Vi börjar nu diskussionen med kommunen, universitetet och andra aktörer här i området om framtiden för Polacksbacken, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på fastighetsägaren Akademiska hus.

Vi står vid den stora parkeringen framför Ångströmlaboratoriet, alldeles intill Polacksbacken. Här kommer det om fyra år stå en helt ny byggnad, beräknad att kosta 1,2 miljarder kronor. Utbyggnaden av Ångström görs för att det är trångbott i dag och för att de delar av universitetet som håller till i Polacksbacken ska få ändamålsenliga lokaler och sitta tillsammans med sina universitetskolleger. Följden blir att kasernerna kommer att tömmas.

– Vi är i ett tidigt skede, och känner ingen brådska med det här. Jag tror inte att det kommer att bli svårt att hitta användning för de här lokalerna med det här spännande läget, säger han.

Artikelbild

| Sedan 80-talet har Uppsala universitet haft verksamhet i de gamla militärkasernerna. Om fyra år flyttar de ut.

Polacksbacken byggdes i början av 1900-talet och är skyddat som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Det gör att området kommer att vara en historisk oas mitt i allt nytt med Ulleråker åt söder, Rosendal åt väster, Studenternas och nya bron över Fyrisån åt norr och nya Ångström som närmaste granne. Dessutom planeras kollektivtrafikstråket med spårburen trafik från stadskärnan mot Ulleråker inpå knuten, mellan kasernerna och Ångström.

–  Allt det nya runtomkring kommer att öka värdet av Polacksbacken som historisk plats. Vill man bygga nytt och spektakulärt finns det andra ytor i närområdet, säger Peter Bohman.

Ett stenkast bort ligger Uppsala science park i ett annat gammalt regemente, och Peter Bohman tror på liknande företagsetableringar som där, när universitetet har flyttat ur kasernerna. Men han ser också andra möjligheter som ligger universitetet nära.

– Man kan mycket väl tänka sig en gymnasieskola, kanske med koppling till Uppsala universitet och Ångström, ungefär som Rosendalsgymnasiet vid BMC.

Artikelbild

| Här ska Ångströms nya huskropp byggas för 1,2 miljarder kronor.

Inne på den stora gården är det lugnt och stilla. Här finns i dag tentasal i den gamla gymnastiksalen och restaurang i "Rullan" i regementets gamla matsal. Bakom kan man ana utsikt över Uppsala. Det är en rätt vacker plats, som känns lite hemlig för dem som inte har koppling hit i sin vardag. Just så tror Peter Bohman också att det är, men ambitionen är att ändra på det.

– Vi vill öppna upp det här området med fler publika verksamheter, det känns lite slutet nu. Man skulle kunna tänka sig något upplevelsecentrum med koppling till teknik, kanske telekom, säger han.

Artikelbild

| I den gamla regementesmatsalen finns idag en restaurang.

Diskussionerna med andra aktörer om Polacksbackens framtid kommer att få ta sin tid, säkert något år enligt Peter Bohman. Tidigast 2021 kommer nya Ångström stå klart och kasernerna vara tomma.