Det var en allvarsam och bekymrad regionspolischef som mötte medierna under en presskonferens i polishuset på torsdagsförmiddagen.

– Situationen i dag är påfrestande för polisen, och vi är för få. Men man ska inte känna sig rädd i Uppsala, även om vi ser att det skjuts på öppen gata och mot lägenheter, sade hon, och betonade också att de allra flesta som bor i utsatta områden är skötsamma och saknar kriminell koppling.

Enligt Carin Götblad har dock polisen resurser för att klara läget och för att göra de insatser som behövs vid ett grovt brott.

Artikelbild

| Polischeferna Carin Götblad ch Per Halldén höll pressträff.

– Men vi skulle förstås vilja vara många fler. Nu får vi hela tiden skjuta resurser mellan oss.

LÄS MER: 250 personer i Uppsalapolisens fokus

Under pressträffen uppehöll sig Carin Götblad en hel del av sin tid runt inflödet av narkotika och vapen över gränsen till Sverige.

– Vi ser inget stopp, inflödet bara ökar. Det finns mängder av narkotika, vilket skapar konflikter i den kriminella världen. Samtidigt finns väldigt mycket vapen, som ofta kommer från Balkanområdet. De är billiga, vilket gör att många yngre personer i dag har tillgång till vapen. Det ger en mer impulsdriven hantering av vapnen. Och kombinationen av mycket droger och mycket vapen är fullkomligt livsfarlig. Det visar skjutningarna, som har lett till att flera personer dött, sade hon.

En ljuspunkt är en ny lag sedan 1 januari som gjort det lättare att beslagta vapen, och som har haft god effekt. Men det behövs mer, inte minst av åtgärder från politiskt håll, som underlättar polisens arbete och som gör det lättare att ge unga kriminella som grips snabba och kännbara konsekvenser, menar Carin Götblad.

– Tiden för mer vård och stöd var i förrgår, det är för sent. Nu måste vi få hejd på utvecklingen och sätta in mer repressiva åtgärder. Vi behöver mer skarp lagstiftning som hjälper oss, som den nya vapenlagen.

Några åtgärder hon nämnde var möjlighet att kunna låsa in unga misstänkta något dygn, större möjligheter för polisen att följa mobiltrafik genom att teleoperatörerna görs skyldiga att släppa sådan information, samt ett nytt sätt att tänka runt gränskontroller.

– Det finns länder med särskilda myndigheter för gränskontrollen, som Finland och Tyskland. Dem behöver vi titta på. Det finns mycket i dag som inte är anpassat efter dagens läge.