– Vi bedömer att hyran i projektet Senapsfabriken inte ska anses skälig. Hyrorna där är inte förhandlade utan egensatta, säger Johan Pelling, regionchef för Hyresgästföreningen Aros-Gävle.

Senapsfabriken är ett projekt med nybyggda hyresrätter mellan Kungsgatan och järnvägen. Här finns lägenheter som fastighetsägaren erbjuder som alternativ för de boende i Sivia torg när de planerar att riva fastigheten.

LÄS MER: Hyreschock väntar boende vid Sivia torg

LÄS MER: Helt bostadskvarter kan rivas

Johan Pelling på Hyresgästföreningen säger att regelverket är snårigt och att bedömningen av skäligheten görs dels generellt och dels i varje enskilt fall. I den generella prövningen menar Johan Pelling att Rikshems renoverade bostäder på Kvarngärdet kan vara ett riktmärke. Här kostar treor i intervallet 72 till 76 kvadratmeter mellan 8 400 och 9 500 kronor i månaden, vilket är betydligt under Senapsfabrikens hyror på drygt 12 000 kronor för liknande lägenheter.

– Vi kommer att företräda alla våra medlemmar och driva frågan gentemot fastighetsägaren, säger Johan Pelling.

Fastighetsägaren anser att de lägenheter som erbjuds hyresgästerna är skäliga.

– Vår skyldighet är att erbjuda en ersättningslägenhet. För att kunna göra det ska vi säkerställa att vi har en lägenhet som är tillgänglig när hyresgästen lämnar sitt boende, säger Fredrik Mässing, vd för Mässing Properties, en av delägarna till Sivia torg.

Nyproducerade lägenheter kan man få utan kötid hos bostadsförmedlingen, är det ett likvärdigt erbjudande som befintliga lägenheter med lägre hyra som har mycket längre kötid?

– Vi anser att det är acceptabla ersättningslägenheter.

Han tillbakavisar också uppgifter från hyresgäster i huset som för UNT berättat att informationen till de boende varit bristfällig.

– I en bilaga till den broschyr vi delade ut finns alla lägenheter listade med månadshyra, storlek, läge i huset samt när de är tillgängliga, säger Fredrik Mässing.

Inte heller uppgifterna om att det varit svårt att nå representanter för fastighetsägarna tycker han stämmer.

– I informationsbrevet som vi delat ut står både min e-postadress och mitt mobilnummer. Jag har svarat på alla samtal från de boende. Det har handlat om allt från förtydligande av erbjudandet som vi gått ut med till felanmälningar.

Fredrik Mässing påpekar också att det förutom ersättningslägenheterna finns ett erbjudande om en ersättning i form av ett års hyra till de hyresgäster som hittar ett eget boende.

LÄS MER: Rivningsplanerna stoppas inte

LÄS MER: Osäker framtid för de boende