Från 13 juni har Aspvägen i Märsta öppnat för genomfartstrafik mellan Stationsgatan och Hemmansvägen.

– Syftet är dels att få en avlastning på Dragonvägen som går parallellt med Aspvägen. Dels att de som bor norr om Aspvägen ska få en närmare väg ner till Märsta centrum. Så det blir en liten miljövinst där också, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Genomfarten kompletteras med hastighetssänkande åtgärder.

Nu när det är en genomfart vill man inte riskera att gatan blir en racerbana.

För att förhindra det har provisoriska farthinder ställts ut på vägen. Efter sommaren kommer även permanenta farthinder genomföras.

Läs även: Trafikförändringar efter boendeprotester

Läs även:(M) lovar säkrare vägar

Läs även:Farlig väg för barn