Tillträdet väntas ske 10 april i kvarteret Gretas glänta, som ligger intill det så kallade Silvertorget synligt ut mot Uppsalavägen.

– Då börjar det första trapphuset att flytta in, sammanlagt handlar det om åtta lägenheter initialt, och sedan kommer det att rulla på vartefter. Till hösten blir det inflyttning i ytterligare två kvarter då Sigtunahems 69 hyresrätter står klara samt ett vård- och omsorgsboende om 60 platser bland annat, säger Magdalena Larhed Eriksson, som är marknadsansvarig för Sigtuna stadsängar exploaterings AB.

Varför har det dröjt ut på tiden?

Artikelbild

| De första invånarna i Sigtuna stadsängar kommer att bo i kvarteret Gretas glänta. Tillträdet väntas ske 10 april.

– Det gör det ofta i den här typen av projekt. En stor del av förseningen beror i huvudsak på att den första detaljplanen överklagades. Skolan som ligger i den andra detaljplan har också blivit försenad, men nu är den detaljplanen antagen och skolan väntas stå klar 2021.

Huset där den första inflyttningen sker är byggt av fastighetsföretaget Bonava. Det innehåller sammanlagt 69 lägenheter som alla är Svanenmärkta.

– Försäljningen har gått ganska bra. De har sålt 75–80 procent av lägenheterna så här långt. Att det inte är slutsålt kan bero på att vissa har hoppat av på grund av att det har blivit försenat och hittat andra lösningar, säger Magdalena Larhed Eriksson.

Vid sidan om lägenheter kommer det även att finns flera kommersiella lokaler och fastigheter i stadsdelen. Sedan tidigare står det klart att Lidl kommer att öppna en nischad livsmedelsbutik av saluhallskaraktär samt att krögaren Pär Engström kommer att öppna en restaurang med utsikt över Silvertorget.

Artikelbild

| Hel stadsdelen Sigtuna stadsängar väntas stå klar 2030 och kan då inrymma 2 000–3 000 invånare.

Nyligen blev det även klart att gymkedjan WE, som grundats och ägs av kändisduon Jonas Eriksson och Niklas Wikegård, hösten 2020 öppnar en ny anläggning i samma byggnad som Lidl.

– Framöver hoppas vi även på ytterligare affärer och service i stadsdelens lokaler, säger Magdalena Larhed Eriksson.

Vilka butiker står annars på tur att flytta in?

– Vi vet inte det i dag, men det är klart att en stadsdel med den här storleken på 900 bostäder måste ha servicefunktioner, så det är den typen av lokala näringsidkare som man vill ha hit. Det står dock klart att Sigtuna vårdcentral på 350 kvadratmeter öppnar i Sigtunahems lokaler i december 2019.

I höst väntas också den nya rondellen på Uppsalavägen bli klar, vilket gör att trafiken öppnas in i stadsdelen. I dag är det bara öppet för byggtrafik.

– Dels är det viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, dels ger det också en ingång till området på ett annat sätt, säger Magdalena Larhed Eriksson.