– Ingen kommer och städar på gården! Och så har det varit en tid nu, säger en föräldrar.

På gården ligger cigarettfimpar, grus och löv och mängden skräp har växt genom året. Föräldrarna har pratat med personalen, som i sin tur har anmält nedskräpningen till Sigtuna kommun flera gånger, men inget har hänt.

Föräldrar beskriver gården på ungefär samma sätt: oren, smutsig, skräpig, småäcklig.

Artikelbild

| Föräldrar beskriver gården på ungefär samma sätt: oren, smutsig, skräpig, småäcklig.

– Gården är fruktansvärd, mycket skräp! Jag är rädd att min son ska stoppa en cigarettfimp i munnen! Vi vill ju det bästa för våra barn, säger Rezhna Raouf, en mamma.

Hon betonar att de är nöjda med förskolepersonalen, men just gården är under all kritik.

Föräldrarna berättar att ungdomar vistas på förskolegården på kvällar och inte städar efter sig.

Enligt Anna Jernberg Carlson, pressansvarig på Sigtuna kommun, har det funnits otydlighet gällande ansvaret för den yttre skötseln av förskolan sedan det nya hyresavtalet för Märstadals förskolan trädde i kraft i januari 2018.

 - Detta är nu utrett och den yttre skötseln av gården sköts av Sigtunahem medan skötsel av lekutrustningen på gården faller på kommunens ansvar. Städningen på gården ska genomföras en gång per vecka.

Läs mer:

Här dumpas skrot – i skogen

De får minskad tid på förskolan

"Ordna plats till teckenspråkig förskola!"