– Sedan 2014 har vi påtalat att det är mycket höga hastigheter längs den här vägen, säger Lena Lindgren-Ljungberg som bor i närheten och sitter i styrelsen för Arenberga villaägarförening.

På bussgatan Dragonvägen och Odensalavägen var endast bussar tillåtna att trafikera, men 2014 öppnades gatan för all trafik. Det var då problemen började.

– Jag tror många undrar varför man öppnar upp en sådan här väg utan åtgärder, säger Maria Karlsson som representerar HSB och som även hon bor nära vägen.

Artikelbild

| Bilar kör för fort på Dragonvägen.

Just vid denna tid på dagen är Dragonvägen lugn, morgonrusningen är över och Norrbackaskolan längre ner på gatan har tagit sommarlov. Trots det går det fort för de bilar som passerar. På 30-sträckan vid Kanonkullens förskola svischar en bil förbi i en mycket högre hastighet än tillåtet, och accelererar därefter upp ännu mer på 50-sträckan efter.

– Det här talar ju sitt språk, det går för fort hela vägen, säger Jennie Walther som har sitt barn på Kanonkullens förskola.

Flera gupp har nyligen placerats ut i anslutning till busshållplatserna, men många kör fortfarande vårdslöst.

– Vi vill ha fler åtgärder för trafiksäkerhet och att Aspvägen öppnas igen för att sprida trafiken, säger Lena Lindgren-Ljungberg.

2015 stängdes den närliggande gatan Aspvägen av helt i riktning mot Stationsgatan. Sträckan ansågs vara trafikfarlig då det finns utfarter från fastigheter längs vägen där hastigheten har varit för hög. De som bor på fel sida avstängningen får ta andra vägar, till exempel Dragonvägen. Selda Taner är gatu- och parkchef på Sigtuna kommun och hon säger att det inte är ett alternativ att öppna Aspvägen igen.

– Såväl incidenter som olyckor har förekommit och gatusträckans utformning gör att ett öppnande inte är aktuellt.

Föräldrar och boende menar dock att trafiksituationen längs Dragonvägen är minst lika farlig. Där rör det sig dessutom fler människor, i synnerhet barn. I området ligger dagis, förskolor och skola med flera hundra barn totalt.

– Det är inte frågan om det kommer hända något utan när, säger Maria Karlsson.

Under tre års tid har problemen påtalats för kommunen vid upprepade tillfällen, men responsen har varit nonchalant.

– Det är någon sorts ovilja eller prestige över det här. Vi ser ingen ärlig välvilja från kommunen, säger Jennie Walther.

Selda Taner menar dock att kommunen tar allvarligt på de synpunkter som kommit in och att de kommer vägas in i den övergripande bilden då lösningar på problemen ska arbetas fram.

På beställning av kommunen genomfördes nyligen en trafikmätning. Staplarna visar att en stor del av trafiken kör fortare än tillåtna 30 km i timmen förbi Kanonkullens förskola. Den högsta hastigheten kan ha mätts till över 100 km i timmen. Kommunen ska gå igenom mätningarna och se om detta stämmer.

– Vi kan på mätningarna se att det förekommer hastigheter som överskrider gällande hastighetsbegränsningar och tyvärr så är det vanligt förekommande i vårt gatunät, säger Selda Taner.

I början av året startades en namninsamling av Jennie Walther som fick 600 påskrifter.

– Vi ska inte behöva påpeka för kommunen att det är trafikfarligt här. Det borde de veta själva, säger Jennie Walther.

Enligt Selda Taner kommer man att föreslå ett ärende till bygg- och trafiknämnden efter sommaren om åtgärder att utföra ännu en hastighetssänkande åtgärd på Dragonvägen.

– Föräldrar är rädda för sina barns skull, hur långt ska det gå innan någon far illa? undrar Jennie Walther.