Enligt Sigtuna kommuns hemsida ökar förtroendet för politiker och tjänstemän såväl som nöjdheten med information och möjligheten att påverka. Detsamma gäller invånarnas känsla av trygghet. Det visar SCB:s medborgarenkät som besvarades av 699 personer.

Resultatet från Medborgarenkäten 2017 visade att två områden stack ut: Upplevelsen av otrygghet och det låga förtroendet för politiker och tjänstemän samt bristen på inflytande och information. Kommunen har prioriterat dessa områden under det gångna året genom att bland annat satsa på ordningsvakter och fler fältarbetare, samt att färdigställa ett trygghetscenter i Märsta.

Jeanina Santiago

Läs mer:

Bottenbetyg för tryggheten i kommunen

Sigtuna testar trygghetsapp

Ökad trygghet via telefon