Byggnaden är en miljösatsning och byggd enligt passivhusstandard utan gifter. Tidigare förskola var i dåligt skick och verksamheten fick flytta till paviljonger. Kommunens invånarantal växer då ställs krav på ett ökat behov av platser i förskola och grundskola.

­­­– Förskolan väntas öka med 800 barn i hela kommunen under perioden 2018- 2026. Brage förskola ska bli kommunens flaggskepp för framtida utveckling av skolor och förskolor i Sigtuna säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn och ungdomsnämnden. Förskolan byggs mitt emot Valsta kyrka i Valsta.

lise.kalen@unt.se