Syftet ska vara att förebygga och förhindra brottslig verksamhet som ett komplement till övriga polisiära åtgärder. Bevakningen kommer att ske under 90 dagar med start i mitten av april.

– Vi har fattat beslut om kameror vid Sätuna torg i Märsta. Syftet med bevakningen är att förebygga brott och bättre kunna utreda eventuella brott som sker, säger lokalpolisområdeschefen i region Stockholm nord, Emil Andersson, till polisens hemsida.