Enligt ett protokoll från Kommunstyrelsens senaste arbetsutskott har Stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att åter öppna Aspvägen för genomfartstrafik samt att införa hastighetsreducerande åtgärder på Dragonvägen nära Kanonkullens förskola under 2019.

På den senare vägen väntas två trafikkuddar placeras ut under samt i anslutning till dem ett hastighetsreducerande övergångsställe till en kostnad av 229 000 kronor varav 114 000 kronor erhålls via statlig medfinansiering.

Aspvägen stängdes för trafik i riktning mot Stationsgatan 2015, men öppnas nu igen. Utöver det kommer fyra trafikkuddar att placeras ut på vägen samt att en avsmalning kommer att anläggas till en kostnad av 400 000 kronor.

Artikelbild

| Aspvägen i Märsta.

2017 startades en namninsamling för att få bukt med problemen av boende i området. Den samlade då omkring 600 påskrifter.

– Vi ska inte behöva påpeka för kommunen att det är trafikfarligt här. Det borde de veta själva, sa insamlingens initiativtagare Jennie Walther då till tidningen.

LÄS MER:Farlig väg för barn