Boendevärdarna är spindeln i nätet för de sociala aktiviteterna på Sigtuna kommuns äldreboenden.

Egil Boström, som sedan i september bott på Ärlinghem i Märsta, berättar att boendevärdarna bland annat arrangerar gympa, bingo, boule, pyssel, målning, bakning, trubadurunderhållning med mera. Boendevärdar står för det roliga. Men från och med i år försvinner deras tjänster. Anledningen: effektiviseringen.

I kommunens budget för 2019 har äldre- och omsorgsnämden fått ett effektiviseringskrav för förvaltningen på 8,6 miljoner. Det motsvarar ungefär 20 heltidstjänster. Boendevärdarna finns bland de tjänster som ska bort.

Nu tittar förvaltningen på olika arbetssätt – hur de ska organisera aktiviteter som nu ska utföras av omvårdnadspersonalen.

– Nu när vi har fått ett effektiviseringskrav måste vi titta i första hand på att vi kan tillgodose omvårdnaden för våra brukare. Det krävs att vi planerar arbetet och använder de resurser vi har framöver, säger verksamhetschefen för särskilt boende äldreomsorg, Catarina Asplund.

Vill du helst att boendevärdarna stannar kvar?

– Jag är tjänsteman och håller mig till vad nämnden och politikerna ger oss för förutsättningar. Kravet på oss är att effektivisera med åtta miljoner. Utifrån de förutsättningarna har förvaltningen letat efter den bästa lösningen. Det är ingen nackdel att ha en boendevärd. Men nu ser inte verkligheten ut så på grund av det vi behöver förhålla oss till.

Egil Boström är djupt orolig.

– Som äldre är man ofta ensam. Många sitter i rullstol och kan knappt gå ut, särskilt under vintertid. Utan boendevärd blir livet bara förvaring, säger han.

Hans dotter Ingela Boström håller med.

– Många äldre som bor på äldreboenden har svårt att komma utanför dörren. Det enda de ser fram emot på dagarna är att äta frukost, lunch och middag. Resten av tiden blir att sitta och stirra. Här i Sigtuna kommun har man valt att förvara gamla människor. Personalen har tid att se till att de gamla får hjälp med hygienen, att de blir påklädda och att de får mat i sig. Men det finns inte tid för att ge stimulans till de äldre överhuvudtaget. Sigtuna kommun har valt att slå ned på människor som inte har någon chans att få sin röst hörd.

Läs även:

Uppgift: Boendevärdarna försvinner