Inställningen utåt är att det är gott om tid innan regionfullmäktige i november ska välja regionstyrelse.

Formellt har regionfullmäktige redan fattat beslut om budgeten för 2019. Vid mötet i slutet av november är det bara mindre justeringar som ska göras. Men det ekonomiska läget för region Uppsala är bekymmersamt. Grundorsaken är personalkrisen som lett till skenande underskottet för Akademiska sjukhuset. Först när det politiska styret är klart som man kan börja staka ut riktningen för att vända ekonomin på sikt.

Läget mellan blocken är i grunden detsamma i regionen som i kommunen. De politiska ingångsvärdena är dock lite annorlunda.

Miljöpartiet har å ena sidan sagt att deras förstahandsalternativ är ett mittensamarbete. Men om inte det är en framkomlig väg kan man tänka sig att samarbeta med Alliansen. Det är en signal om inte ger Centern och Liberalerna några incitament att bryta upp från allianssamarbetet som de fortfarande håller fast vid.

Å andra sidan har Miljöpartiet sagt att en uppgörelse kräver att de får gehör för sina hjärtefrågor. Och här finns politiska motsättningar att överbrygga. Både Liberalerna och Moderaterna vill höja avgifterna i kollektivtrafiken, vilket inte passar Miljöpartiets ambition att satsa på klimatsmarta transporter. Det planerade tillagningsköket vid Akademiska sjukhuset är också en het potatis i den politiska debatten, där Miljöpartiet och allianspartierna intagit olika ståndpunkter.

Man ska heller inte underskatta effekten av att det rått ett hätskt tonläge i debatten det senaste året. Partier i båda politiska blocken har i hårda ordalag skyllt den ekonomiska krisen på den andra sidan.

Frågan är hur länge politikerna kan vänta innan de drar i gång med förhandlingarna på allvar.